Nog geen overeenstemming voor cao Arcadis

Afgelopen maandag hebben we weer met jullie werkgever gesproken over een nieuwe cao. Helaas heeft dit nog niet geleid tot een akkoord voor een nieuwe cao. Grootste struikelblok in de onderhandelingen is de collectieve loonsverhoging.

Afgelopen maandag hebben we weer met jullie werkgever gesproken over een nieuwe cao. Tijdens dit overleg zijn bijna alle onderwerpen weer kort besproken. Belangrijk onderwerp van gesprek was de collectieve loonsverhoging.

Voorstel Arcadis
In het laatste voorstel van Arcadis van afgelopen maandag is het volgende voorstel gedaan:

  • Looptijd 18 maanden (1 april 2021 tot 1 oktober 2022)
  • Collectieve loonsverhoging van 2,25%
  • Een eenmalige uitkering van 0,6% van het individuele jaarsalaris als compensatie dat de individuele loonsverhoging vanaf 2022 plaats zal gaan vinden op 1 april
Dit voorstel ligt onder de ondergrens die jullie ons vorige week hebben meegegeven. Op 6 juli willen wij dit voorstel van Arcadis met jullie bespreken.

Digitale ledenbijeenkomst
Wij nodigen jullie uit voor de ledenbijeenkomst van de gezamenlijke vakbonden op dinsdag 6 juli. Er zullen twee bijeenkomsten worden georganiseerd. Van 12:00 tot 13:00 uur zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden en van 16:00 tot 17:00 uur de tweede bijeenkomst. Meld je aan voor één van deze twee bijeenkomsten. Ook niet-leden nodigen wij uitdrukkelijk uit om één van deze twee bijeenkomsten bij te wonen. Aanmelden doe je door een mail te sturen naar: r.wonnink@cnvvakmensen.nl
Na aanmelding ontvang je per mail de link om de bijeenkomst op 6 juli bij te wonen.

Deel deze nieuwsbrief met je collega’s en nodig hen uit om de bijeenkomst op 6 juli bij te wonen. Uiteindelijk onderhandelen we ook over de arbeidsvoorwaarden van jullie collega’s die geen lid zijn van een vakbond. Samen staan we sterker!

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 86 42 65
E: r.wonnink@cnvvakmensen.nl