Nipte meerderheid stemt in met cao Arcadis

Een kleine meerderheid van de CNV-leden heeft ingestemd met het aangepaste voorstel van werkgever voor de nieuwe cao. Ook de leden bij FNV en De Unie hebben ingestemd met het aangepaste voorstel, waardoor de cao Arcadis nu definitief rond is gekomen.

Uitslag ledenraadpleging
Nadat de leden en niet-leden bij Arcadis het eindbod van werkgever massaal hebben afgewezen, heeft Arcadis een nieuw voorstel gedaan voor de cao. Dit aangepaste voorstel kon rekenen op steun van de meerderheid van onze vakbondsleden en van FNV, De Unie. Bij CNV was er sprake van een nipte meerderheid, bij FNV van een ruime meerderheid en bij De Unie waren de vakbondsleden unaniem akkoord gegaan met het aangepaste voorstel.

Kritische geluiden
Ondanks dat een meerderheid van de vakbondsleden uiteindelijk ingestemd heeft, waren er nog wel kritische geluiden bij zowel de leden voor als tegen hebben gestemd. Vooral over de hoogte van de collectieve loonsverhoging en de ingangsdatum van de thuiswerkvergoeding was er kritiek te horen. Deze geluiden hebben we inmiddels ook aan Arcadis doorgegeven.

Cao-tekst
Nu een meerderheid van de leden ingestemd heeft, is de cao Arcadis definitief rondgekomen. Er zal nu gewerkt worden aan de teksten voor de nieuwe cao. Zodra de teksten af zijn en door alle partijen zijn goedgekeurd, zal de cao gepubliceerd worden.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 86 42 65
E: r.wonnink@cnvvakmensen.nl