Nieuw functiehuis en salaristabel Architectenbranche

De afgelopen 2 jaar is er door bonden, BNA en werknemers in de architectenbranche hard gewerkt aan een nieuw functiehuis en een daarbij behorende salaristabel. Dit was nodig omdat het huidige stelsel verouderd was, ingewikkeld om toe te passen en ook niet meer paste bij de huidige werkelijkheid. CNV Vakmensen vindt het eindresultaat uitgebalanceerd, met als groot voordeel dat indeling van functies duidelijker en controleerbaarder wordt.

Nieuwe indelingsmethode
Er is geen sprake van aanpassing of actualisatie van het bestaande, maar van echte “nieuwbouw”. Het nieuwe functiehuis is gebaseerd op een andere “meetlat”, de ORBA-systematiek. Dit systeem werkt met ijkfuncties. Dat zijn concrete functies die vaak voorkomen en kenmerkend zijn voor branche. Deze functies zijn beschreven, gewogen en van een salarisschaal voorzien. Met deze ijkfuncties kunnen de bedrijven hun eigen functies vergelijkenderwijs indelen in een salarisgroep. Ten opzichte van de oude situatie zijn er minder functiefamilies. Voor ontwerpers en technisch ontwerpers zijn ijkfuncties op vijf niveaus beschreven en duidelijke loopbaanpaden. Er komt de mogelijkheid voor een aanloopschaal voor afgestudeerden zonder (BIM-)ervaring en ook MBO-afgestudeerden kunnen via deze weg een loopbaan als ontwerper beginnen. De aanloop is beperkt tot duidelijk omschreven doelgroepen en ook qua tijdsduur beperkt.    

De artikel 20, 21 en 22 in de cao zijn gewijzigd en geven aan hoe de functie van een medewerker moet worden ingedeeld in een salarisgroep.

Geen nadeel voor huidige werknemers
De bonden en BNA hebben de afspraak gemaakt dat de huidige medewerkers in de architectenbranche bij de invoering van het nieuwe systeem er niet in salaris er op achteruit zullen gaan.
Mocht een medewerker het niet eens zijn met zijn of haar functie-indeling dan kan de medewerker zich tot de geschillencommissie wenden, die onafhankelijk opereert.
Vanaf januari 2023 kunnen bedrijven vrijwillig overstappen naar het ORBA systeem; op 1 juli 2023 is dat een verplichting. Na 2 jaar zal er een evaluatie plaatsvinden van de nieuwe systematiek.
Binnenkort ontvangen jullie vanuit de bonden en SFA het ORBA functieraster en de salaristabel.

Cao-onderhandelingen
Op 1 maart 2023 is het einde looptijd van de huidige cao. De inzet van het CNV moet nog worden bepaald. Als je als lid van het CNV daarover wil meedenken dan kan je met ons contact opnemen. 

Jerry Piqué
onderhandelaar CNV Vakmensen
E: j.pique@cnvvakmensen.nl 

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error