Meerderheid CNV leden stemt voor nieuwe cao Arcadis

Een meerderheid van 65% van de CNV leden heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao. Dit betekent dat de cao Arcadis nu definitief rond is gekomen. De looptijd van de nieuwe cao is 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023.

Uitslag stemming

Bij CNV is er sprake van een 65% meerderheid. Bij FNV en De Unie zijn de vakbondsleden met een ruime meerderheid akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat. Dit betekent dat alle drie de vakbonden de nieuwe cao zullen ondertekenen. Bij geen van de vakbonden is er een meerderheid van leden die actie wil voeren. 

Er zijn ook collega’s die geen vakbondslid zijn die hebben gestemd. Deze stemmen beschouwen wij als raadgevend. Dat wil zeggen dat wij Arcadis wel informeren over het geluid dat niet leden ons laten horen. De argumenten die er waren om tegen te stemmen delen wij met Arcadis.

Periodiek overleg

Vakbonden hebben met Arcadis afgesproken dat er een structureel periodiek overleg zal plaatsvinden. Dit betekent dat wij ook gedurende de looptijd van de cao regelmatig met elkaar om tafel gaan. Zowel arbeidsvoorwaarden als arbeidsverhoudingen of organisatieveranderingen kunnen bijvoorbeeld onderwerp zijn van gesprek. Als er knelpunten zijn binnen Arcadis willen we als vakbond tijdig betrokken zijn en niet wachten tot de volgende cao onderhandelingen.

Als je als vakbondslid actiever betrokken wil zijn, bijvoorbeeld door als kaderlid aanwezig te zijn bij het periodiek overleg stuur mij dan een bericht aan m.vanleussen@cnvvakmensen.nl.

Cao-tekst

Nu een meerderheid van de leden ingestemd heeft, is de cao Arcadis definitief rondgekomen. Er zal nu gewerkt worden aan de teksten voor de nieuwe cao. Zodra de teksten af zijn en door alle partijen zijn goedgekeurd, zal de cao ook op onze website gepubliceerd worden.

Heb je vragen over de nieuwe cao of het periodiek overleg, mail of bel mij dan gerust.

Mirjam van Leussen
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M 06 2886 6597
m.vanleussen@cnvvakmensen.nl

 

 

Heb je een vraag op opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error