Eindbod BNA

Na moeizame onderhandelingen met de bonden heeft de werkgeversorganisatie BNA de bonden een eindbod gedaan. De verschillen waren te groot en konden in deze onderhandelingen niet overbrugd worden. Het is nu aan jullie, de leden, om een oordeel te vellen over dit eindbod.

Cao-voorstellen CNV Vakmensen
Voor de zomervakantie in 2023 zijn de onderhandelingen gestart met BNA. Ook deze onderhandelingen verliepen moeizaam. Afgesproken is toen dat we dan maar een cao met een korte looptijd zouden afspreken met alleen een loonsverhoging van 3,75% per 1 september 2023. De overige punten zouden dan in het najaar besproken kunnen worden. Als bijlage ontvangen jullie de cao-voorstellenbrief van het CNV. Omdat het in de ogen van BNA nog steeds niet goed gaat in de sector kon er in de onderhandelingen in het najaar wederom geen significante loonsverhoging worden overeengekomen en wilde men ook niet praten over de andere onderwerpen in onze voorstellenbrief. Een impasse dreigde. Een poging in december om toch tot een akkoord te komen, strandde ook helaas. De bonden en de werkgevers zagen er geen heil meer in een goede afloop van de onderhandelingen en dus kwam er een eindbod van BNA.

Eindbod BNA
Als bijlage ontvangen jullie het eindbod van BNA. Er is sprake van een looptijd van één jaar, te weten van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025. In deze periode zal er op 1 juli 2024 een loonsverhoging worden toegekend van 3%. Partijen hebben lang gesproken over een nieuw functiehuis. Op 1 januari 2024 zal deze worden ingevoerd. En zoals gezegd: meer dan dit zit er op dit moment niet in aan de onderhandelingstafel.

Hoe nu verder?
Zoals je ziet, is er sprake van een groot verschil tussen de voorstellen van het CNV en het eindbod van BNA. We willen graag van jullie weten wat jullie van dit bod vinden. Als het bod door de leden wordt afgewezen dan zullen we op een andere manier onze eisen kracht moeten bijzetten. De leden moeten dan in woord en daad duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met het eindbod. Via een mail naar ondergetekende vraag ik jullie voor 15 januari 2024 aan te geven of je wel of niet instemt met het eindbod van BNA. 

Jerry Piqué
onderhandelaar
M: 0651602025
E: j.pique@cnvvakmensen.nl 

Downloads

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error