De cao voorstellen van BNA

Afgelopen maandagavond is er voor de tweede keer onderhandeld over de vernieuwing van de cao in de architectenbranche. De bonden hadden hun voorstellen bijna 2 maanden geleden al gedeeld met de werkgevers; BNA had echter iets meer tijd nodig voor het formuleren van hun voorstellen. Belangrijkste conclusie na de presentatie is dat er nog flink moet worden onderhandeld tussen partijen om te komen tot een cao-akkoord.

Het overleg
In het overleg is dus vooral gesproken over de voorstellen van BNA. rstellen van de bonden waren al in een eerder overleg besproken. BNA heeft de voorstellen toegelicht en de bonden konden vragen stellen. Er is nog niet inhoudelijk onderhandeld over de voorstellen.

De voorstellen van BNA zijn gebaseerd op de volgende thema's:

1. Een verantwoorde loonontwikkeling
2. Een toekomstbestendige pensioenregeling 
3. Maatwerk en flexibiliteit op bureauniveau
4. Competentieontwikkeling van medewerkers 
5. Eerlijke concurrentie tussen bureaus 
6. Goed werkgever- en werknemerschap
7. De cao als satisfier (van werkgevers én medewerkers)

Bij de loonontwikkeling in de sector wil BNA rekening houden met de ontwikkelingen in de aanpalende sectoren en het nieuwe loongebouw dat per 1 januari 2024 gaat gelden in de branche (gemiddelde stijging van 2,75%). Concreet is het bod om de lonen per 1 juli 2023 te verhogen met 3,45%. In 2024 worden de lonen op 1 januari verhoogd met 1,05% en op 1 juli met 1%. Een concreet voorstel voor de looptijd van de cao is er niet gedaan. CNV Vakmensen stelt in haar voorstellenbrief een structurele verhoging van de lonen en aanverwante toeslagen voor van 4% per 1 juli 2023 en 4% per 1 januari 2024. Beide verhogingen hebben een bodem van € 150,-.

BNA stelt voor een deel van de pensioenpremie, die momenteel 24,5% bedraagt, flexibel in te zetten door de deelnemer. De deelnemer kan dit deel aanwenden voor alternatieve vormen van oudedagsvoorziening. De bonden hebben vooralsnog hier grote, principiele bezwaren tegen. Binnenkort ontvangen jullie van CNV Vakmensen een enquete over de nieuwe pensioenregeling en dit zal dan ook worden meegenomen.

Dit zijn de belangrijktse punten uit de voorstellenbrief van BNA. Op 20 juni gaan we weer verder met de onderhandelingen. We houden jullie op de hoogte!

Jerry Piqué
onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 065160202
E: j.pique@cnvvakmensen.nl

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error