Cao-onderhandelingen Arcadis van start

Vorige week donderdag zijn de onderhandelingen met Arcadis gestart voor een nieuwe cao. CNV Vakmensen heeft ingezet om de arbeidsvoorwaarden klaar te maken voor de toekomst. In deze nieuwsbrief zal ik onze inzet toelichten.

Toekomstbestendig
Door de uitbraak van het coronavirus vorig jaar, zijn we met z’n allen verplicht thuis gaan werken. Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds het geval. De verwachting is dat ook na corona werknemers meer thuis zullen gaan werken. Veel werkgevers onderzoeken nu dan ook hoe het werkpatroon er na corona eruit zal gaan zien en wat dit voor gevolgen heeft voor de arbeidsvoorwaarden.

Inzet CNV Vakmensen
Voor de cao-onderhandelingen zet CNV Vakmensen in op:

  • Een structurele loonsverhoging van 3% per 1 april 2021 bij een looptijd van 12 maanden;
  • Een thuiswerkregeling met daarbij een afspraak over een thuiswerkvergoeding;
  • Invoering van een persoonlijk opleidingsbudget voor elke werknemer;
  • Aanvulling van het inkomen tot 100% van het loon tijdens aanvullend geboorteverlof;
  • Invoering van een bedrijfs-AOW waarbij werknemers die drie jaar voor de AOW-leeftijd zitten in de gelegenheid worden gesteld om te stoppen met werken;
  • Invulling van een rouwprotocol om werknemers te begeleiden die geconfronteerd worden met het verlies van een dierbare.

Onze voorstellenbrief is terug te vinden onder ‘Downloads’.

Pensioen
In 2019 hebben we overeenstemming bereikt over een pensioenovereenkomst tot eind 2022. De afgelopen maanden is er in de media al veel geschreven over de aanstaande wijziging van het pensioenstelsel. Deze wijziging van het pensioenstelsel heeft ook gevolgen voor jullie pensioenregeling. CNV Vakmensen heeft hier aandacht voor gevraagd en wil graag de komende maanden samen met Arcadis de gevolgen hiervan bespreken.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65 
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads