Cao Arcadis uitslag enquête

Beste leden, De uitkomsten van de enquête zijn bekend en verwerkt in de concept voorstellenbrief. Lees hieronder meer via de website over de uitkomsten. De concept voorstellenbrief vind je als bijlage bij deze mail. Hartelijke groet, Johann Honders CNV Vakmensen

Uitkomsten enquête cao Arcadis en concept voorstellenbrief CNV Vakmensen

In de achterliggende maand hebben jullie je mening voor de nieuwe cao kunnen geven in een enquête. De sluitingsdatum is verstreken en de ideeën zijn daarmee opgehaald. Iedereen die de enquête heeft ingevuld of verspreid, bedankt! Naar aanleiding van de uitkomsten heb ik een concept voorstellenbrief opgesteld die ik nog 1 keer toets bij jullie. Hieronder lees je de uitkomsten en een toelichting op de concept voorstellenbrief.

Uitkomsten Enquête

Op de vraag wat jullie het belangrijkste vinden aan je baan komt de inhoud van het werk met stip op 1. Daarna blijkt dat beloning, of je jezelf kan ontwikkelen en collegialiteit belangrijk voor jullie zijn in het werk bij Arcadis.

Er blijkt een duidelijke behoefte om een vorm van stagevergoeding in de cao af te spreken. Dat hebben wij in de voorstellenbrief verwerkt. Er blijkt ook dat een bonus na het behalen van een opleiding voor studenten op weinig begrip kan rekenen. Deze hebben we dus niet meegenomen in de voorstellenbrief.

Op het gebied van werk en privé geeft iedereen aan dat je vrije dagen vaak of altijd naar eigen inzicht op kan nemen. Ook zijn de werk en thuissituatie vaak/altijd goed met elkaar te combineren. Om het te verbeteren worden suggesties gedaan op het gebied van meer vrije dagen zoals ouderschapsverlof of mantelzorgverlof. Daarnaast blijkt duidelijk dat er behoefte is aan meer collega’s om de werkdruk te verlagen. Een signaal wat niet zozeer in de voorstellenbrief geplaatst kan worden, maar wat zeker met HR besproken zal worden.

Aan de hand van de vorige cao is gekeken naar wat jullie een redelijke vorm van loonsverhoging vinden. Het gros van jullie vindt een loonsverhoging tussen de 7-9% redelijk. Vandaar dat CNV inzet op een loonsverhoging van 8%. Gezien de inflatie van vorig jaar (10%) afgezet tegen de afgesproken loonsverhoging en de verwachte inflatie van 2023 (+/- 4%) vinden wij dit een redelijk voorstel wat past binnen de contouren van de inzet van CNV Vakmensen.

Op de vraag wat voor speciale arbeidsvoorwaarde jullie in de cao geregeld willen zien komen zoals verwacht diverse antwoorden. De sportschoolvergoeding wordt meermaals genoemd, evenals het klimaatbudget. Beide ideeën hebben we concreet opgenomen in de voorstellenbrief.

Er is daarnaast een duidelijk signaal uit de enquête dat jullie het belangrijk vinden dat er een winstdelingsregeling is. Nu is er in de cao een dergelijke regeling afgesproken, maar kennelijk voorziet deze niet (volledig) in de behoefte die er is. Daarom hebben we in de voorstellenbrief voorstellen gedaan om de winstdelingsregeling te verhogen zodat het effect in geld ook groter wordt.

Ontwikkeling is zoals genoemd een belangrijk onderwerp binnen de populatie van Arcadis. Er is behoefte om de mogelijkheid in de cao op te nemen om een loopbaancoach in te schakelen. Ook is er duidelijk behoefte aan een vorm van scholingsbudget wat vrij te besteden is voor de werknemer. Op beide onderwerpen hebben we voorstellen gedaan in de voorstellenbrief.

De voorstellenbrief

In de bijlage is de concept voorstellenbrief opgenomen. Aan de hand van deze voorstellen zullen we de onderhandelingen met Arcadis beginnen. Mocht je je toch niet kunnen vinden in bepaalde voorstellen, laat het vooral weten voor 26 september 2023. Daarnaast is het niet mogelijk om alle ideeën die worden geventileerd in de enquête vorm te geven in de voorstellenbrief. Ik heb geprobeerd zoveel als mogelijk overlap te zoeken tussen bepaalde onderwerpen en daar collectieve arbeidsvoorwaarden aan te koppelen.

Als laatste vraag in de enquête is jullie gevraagd wat de prioriteit moet zijn in deze onderhandelingen. Een goede salarisverhoging wordt hier door een overgrote meerderheid ingevuld gevolgd door ontwikkeling en een goede werk-privé balans. We zullen ons inzetten om juist op deze onderwerpen resultaat te halen.

De eerste onderhandelingsronde staat gepland op 5 oktober. Na dit overleg zullen we jullie op hoofdlijnen verder informeren.

Mocht je vragen hebben, of wil je eens verder met mij doorpraten over de cao? Neem gerust contact op.

Hartelijke groet,

Johann Honders

 

 

 

 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error