Cao Arcadis cao overleg 1

In de link hieronder lees je het laatste nieuws over de cao onderhandelingen bij Arcadis. Daarnaast geven we je een update over de pensioengesprekken. In deze nieuwsbrief vind je ook de definitieve voorstellenbrief van CNV Vakmensen.

Op donderdag 5 oktober is een start gemaakt met de onderhandelingen voor de nieuwe cao.

In dit overleg hebben we de voorstellen toegelicht zoals die in de afgelopen maanden zijn opgesteld. De definitieve voorstellenbrief vind je in de bijlage.

Voorstellen cao

De belangrijkste punten die uit de enquête kwamen heb ik in de voorstellenbrief opgenomen. Kort samengevat komt de enquête met het volgende beeld:

1: De inhoud van het werk vinden mensen het belangrijkste in hun werk voor Arcadis.

2: op een goede 2de plek staan beloning, ontwikkeling en werk-privé balans. Onderwerpen die dus ook de boventoon voeren in de voorstellenbrief.

3: Een goede loonsverhoging in 1 keer staat voor CNV hoog op de prio lijst. Gegeven de inflatie en cao akkoorden in het land vinden we dit een redelijke loonvraag.

Na de toelichting van onze voorstellenbrieven zijn we kort ingegaan op de onderwerpen die de werkgever met ons wil bespreken. Punten die daarbij aan de orde kwamen zijn goed inclusief werkgeverschap, ontwikkeling van de medewerker en het zijn van een goede betaler.

Het volgende cao overleg is 24 oktober. Na dit overleg zal ik jullie opnieuw informeren over de stand van zaken.

Pensioen

Na de cao onderhandelingen hebben we een overleg gehad met de Vereniging Gepensioneerden Arcadis. In dit overleg hebben de sociale partners (werkgever en werknemersorganisatie) een toelichting gegeven over waar we nu staan in het transitietraject naar een nieuw pensioenstelsel. De concepten van een nieuwe regeling en het beleid rondom de uitkeringsfase en solidariteitsbeleid zijn in houtskoolschets gereed. Op dit moment worden diverse scenario’s doorberekend om van daaruit de juiste keuzes te maken voor de nieuwe regeling. De uitkomsten daarvan worden binnenkort verwacht. Daarnaast zullen we als sociale partners de komende maanden gaan werken aan het transitieplan. In dit plan worden alle keuzes die gemaakt zijn opgenomen en toegelicht. Op 6 en 9 november zullen we opnieuw in gesprek gaan met Arcadis voor de verdere uitwerking.

Meepraten op cao-pagina

Op de  website van CNV Vakmensen kun je het hele cao-traject volgen en ook je mening delen, reageren op anderen of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina

Johann Honders

E-mail: j.honders@cnvvakmensen.nl

Tel: 06 – 30 20 51 36

 

Downloads