Arcadis legt eindbod op tafel voor een nieuwe cao

Na vier maanden onderhandelen heeft Arcadis uiteindelijk een eindbod neergelegd voor een nieuwe cao. Daarmee zijn we aan het eind van de onderhandelingen gekomen. Het eindbod van Arcadis is in onze ogen te mager om deze neutraal aan jullie voor te kunnen leggen.
Eindbod
Met het doen van een eindbod heeft Arcadis de onderhandelingen over een nieuwe cao afgebroken. In het eindbod zitten onderdelen waar we tevreden over zijn, zoals het aanvullen van het inkomen tijdens aanvullend geboorteverlof. Maar daarnaast zijn we niet tevreden over de hoogte van de collectieve loonsverhoging. Ook wilde Arcadis geen afspraken maken over een RVU-regeling, persoonlijk opleidingsbudget of rouwverlof. Het is ook onduidelijk welke rol Arcadis ziet voor de vakbonden bij de aanstaande wijziging van het pensioenstelsel en de pensioenregeling. Het lijkt erop dat we de vakbonden alleen een rol krijgen in een klankbordgroep. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde en is daarmee inhoudelijk geregeld in de cao. Het is aan de sociale partners om in gezamenlijk overleg tot invulling van de pensioenregeling te komen, ook bij de aanstaande wijziging van het pensioenstelsel. Dit is ook als zodanig verwoord in de consultatiewetgeving.

Wil je het volledige eindbod van Arcadis lezen, kijk dan onder ‘Downloads’. Hier vind je de volledige tekst van het eindbod terug. Tevens vind je hier een overzicht van het eindbod en onze reactie.

Hoe nu verder?
Graag willen wij mondeling een terugkoppeling geven op het proces. Daarnaast willen wij onze inhoudelijke reactie op het eindbod met jullie bespreken. Dit willen wij net als de voorgaande twee keer digitaal doen via een "MS Teams"-meeting. Dit zal plaatsvinden op woensdag 21 juli om 12:00 uur. Wil jij deze meeting bijwonen, stuur dan een mail naar: r.wonnink@cnvvakmensen.nl.

Stemming
Als lid van CNV Vakmensen heb jij het laatste woord. Door je stem uit te brengen laat je ons weten wat jij van het eindbod vindt. Wij leggen het eindbod van Arcadis met een negatief stemadvies aan jullie voor, omdat het totaalpakket aan afspraken niet voldoet aan onze inzet. Je kunt ook wachten met stemmen door eerst de digitale bijeenkomst van 21 juli bij te wonen. Stemmen kan tot en met 1 augustus 2021. Ook het stemmen zal digitaal plaatsvinden.

Via deze link kun je je stem uitbrengen.

Krijg jij deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou, of je hebt je uitgeschreven voor nieuwsbrieven van CNV Vakmensen. Wij willen het liefst jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen van al het cao-nieuws. Kijk daarom op “mijncnv” op onze site: www.cnvvakmensen.nl om dit te controleren of geef je e-mailadres opnieuw door.
Om je stem toch uit te brengen ga dan naar: https://bit.ly/eindbodArcadis

Vragen
Heb je nog vragen dan verzoek ik je om de bijeenkomst op 21 juli bij te wonen of mij uiterlijk woensdag 21 juli een mail te sturen. Vanaf maandag 26 juli ben ik in verband met vakantie vier weken afwezig.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65 / E r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads