Onderhandelingsresultaat cao Architectenbureaus

Er is een nieuwe cao overeengekomen voor Architectenbureaus. De cao kent een looptijd van 2 jaar en gedurende deze periode zullen de lonen met 5,2% stijgen. Uitbetaling vindt voor het grootste gedeelte plaats in procenten en voor een ander deel in een voor iedere medewerker gelijk nominaal bedrag.

Daarnaast hebben we ook afspraken weten te maken op het gebied van duurzame inzetbaarheid. CNV Vakmensen is verheugd dat in het kader van de persoonlijke ontwikkeling het ook mogelijk is 8 uur te besteden aan maatschappelijke participatie. In de bijlage treffen jullie het onderhandelingsresultaat aan.

De leden van CNV Vakmensen bepalen uiteindelijk of het onderhandelingsresultaat een definitief akkoord wordt. Wij leggen dit resultaat met een positief advies aan jullie voor. Er kan tot en met 7 april gestemd worden. Voor een zo breed mogelijk draagvlak vraag ik jullie om je stem uit te brengen.

Je kunt hier je stem uitbrengen. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je ook digitaal via onze website stemmen.
Ga hiervoor naar www.cnvvakmensen.nl/caos/architecten/cao-architectenbureaus. De nieuwsbrief vind je onderaan de pagina. Hierin staat de link naar de stemming.

Jerry Piqué
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 52
E: j.pique@cnvvakmensen.nl

Downloads