Cao en sociaal plan

Bekijk de video

Elk jaar sluiten we vele nieuwe cao's af. En ook afspreken van het sociaal plan behoort tot de werkzaamheden van onze bestuurders. Maar wat is een cao nu precies? En wat is een sociaal plan? We leggen het kort voor je uit.

Wat is een cao?

Een cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In een cao staan afspraken over bijvoorbeeld loon, vakantiedagen, werktijden, scholing en pensioen. Het zijn afspraken die we samen met de werkgevers voor jou als werknemer maken. De bestuurders van CNV onderhandelen met werkgevers. Tussendoor houden we de leden op de hoogte. CNV keurt een cao pas goed als de leden akkoord zijn met de gemaakte afspraken.

Wat is een sociaal plan?

Een sociaal plan is een plan om de gevolgen van ontslag zo goed mogelijk op te vangen. In het geval van een reorganisatie sluit CNV een sociaal plan af in overleg met de werkgever. Het is bedoelt om de gevolgen van een reorganisatie voor de werknemers te verzachten. Zo geeft een sociaal plan zekerheid over je werkzaamheden en functie, je salaris of eventuele ontslagvergoeding. CNV keurt een sociaal plan pas goed als de leden akkoord zijn.

Onderhandelen

Het hele jaar door maken we afspraken met werkgevers en werkgeversorganisaties. Bij elkaar sluiten we zo'n 400 cao’s af. Het onderhandelen voor nieuwe cao’s wordt gedaan door vakbondsbestuurders. Zij zitten aan tafel met werkgevers, werknemers en andere vakbonden. De onderhandelaars hebben uitgebreide kennis van jouw sector en komen op voor eerlijke afspraken op het gebied van werk en inkomen. Dit doen zij samen voor jou en je collega’s.

CNV - Cao

Laat je stem horen en sluit je aan!

Samen staan we sterker. Tijdelijk betaal je in totaal € 24 voor de eerste zes maanden.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Juridische ondersteuning als het tegenzit