Raad van zelfstandige professionals

Voor jou als zzp’er is de raad van zelfstandige professionals zowel aanspreekpunt als vertegenwoordiging binnen het CNV. Maar ook daarbuiten komt de raad voor jou op.

Binnen het CNV kun jij je stem laten horen

CNV Zelfstandigen is onderdeel van CNV Vakmensen. Samen zijn we een vereniging. De raad van zelfstandige professionals bestaat uit leden van CNV Zelfstandigen en borgt jouw belangen als zzp’er binnen en buiten de vereniging. Bijvoorbeeld als het gaat om de vorming van standpunten van CNV Vakmensen. Maar ook als het gaat om jouw belang in politiek Den Haag.

Gemotiveerde leden met hart voor de vakbond

In de raad zitten gemotiveerde leden die als zelfstandige werken en hart hebben voor de vakbond. Zij ontwikkelen een visie over werkrelaties tussen werkgevers, werknemers en zelfstandigen en willen iets betekenen voor zelfstandigen in alle sectoren.

De raad van zelfstandige professionals streeft naar:

 • een contractvorm-neutrale arbeidsmarkt, waar kwaliteit van werk en niet de contractvorm de doorslag geeft
 • het denken in mogelijkheden in plaats van in tegenstellingen als het gaat om contractvormen
 • behartiging van de belangen van alle werkenden
 • een discussie binnen de vakbeweging over de positieve, emancipatoire rol van zelfstandigen binnen het brede scala van de arbeidsmarkt

De raad van zelfstandige professionals is in ieder geval verantwoordelijk voor:

 • de vorming van het vakbondswerk, waaronder het beleid, ten behoeve van de zelfstandige professionals en heeft ten aanzien van die aangelegenheden besluitvormende bevoegdheden
 • het vestigen van een herkenbaar profiel naar leden en potentiële leden
 • het leveren van een bijdrage aan de jaarlijkse beleidscyclus van de bond, waarin de te behalen resultaten worden verwoord
 • het organiseren van activiteiten voor leden van CNV Zelfstandigen
 • het bespreken van zaken die tijdens de vergadering van de bondsraad aan de orde komen en (indien nodig) het formuleren van voorstellen
 • het verkiezen van 2 leden en 2 plaatsvervangende leden uit de eigen raad, die als (plaatsvervangende) afgevaardigden deel uitmaken van de bondsraad

Wat heeft de raad van zelfstandige professionals de afgelopen tijd gedaan?

 • Input geleverd aan en meegedacht over de invulling van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 • Input geleverd aan en meegedacht over de belangenbehartiging voor zelfstandigen aan de cao-tafel, samen met beleidsmakers en vakbondsbestuurders van CNV Vakmensen. Het minimumtarief voor zelfstandigen kwam hier onder andere aan de orde.
 • Een enquête opgesteld om de behoefte aan dienstverlening onder de leden van CNV Zelfstandigen te onderzoeken
 • Thema’s voor workshops bepaald, waar leden van CNV Zelfstandigen zich met korting voor kunnen inschrijven
 • Gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers van het CNV over thema’s als pensioenopbouw voor zelfstandigen, opleidingsmogelijkheden voor zelfstandigen en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. De raad heeft input gegeven op de arbeidsvoorwaardennota’s van sectoren, daar waar het zelfstandigen betrof.

Wil jij meer weten over de raad of wil je meedoen?

De raad van zelfstandige professionals is op zoek naar leden die willen meepraten en -denken over het beleid ten aanzien van zzp’ers. Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten over deze vrijwilligersvacature? Neem dan contact op met coach van CNV Zelfstandigen Barbara Bosgoed.

Stuur een email

De huidige leden van de raad

 • Bert Westra (voorzitter)
 • Mark Lantrok (secretaris)
 • Roelof Boersma
 • Schalk Bontenbal
 • Jan Henk Geerts
 • Ad van Koppen (bondsraad)
 • Harry Luijk
 • Ben van Raaij
 • Peter Rozema
 • Geert van der Velde
 • Bas Verboog
 • Jan Ekke Wigboldus
 • Ferdinand Zomerman (bondsraad)

Neem gerust contact met ons op

Heb je een vraag, op- of aanmerking voor een van deze raadsleden? Mail dan naar cnvzelfstandigen@cnvvakmensen.nl. De raad heeft vanuit CNV Vakmensen ook een coach, Barbara Bosgoed. Zij is te bereiken via b.bosgoed@cnvvakmensen.nl of 06 20 47 18 76.