Kennisbank

CNV Info: 030 75 11 007
 

Kennisbank van A-Z

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Arbeidstijd

Volgens de arbeidstijdenwet zijn er maxima verbonden aan het aantal uren dat je in een periode mag werken (je arbeidstijd). Voor bepaalde sectoren zijn uitzonderingen hierop mogelijk. Die zijn vastgelegd in het Arbeidstijdenbesluit.

Voor de arbeidstijd gelden vier regels:

  • per dienst mag je maximaal 12 uur werken
  • per week mag je maximaal 60 uur werken
  • over een periode van vier weken mag je niet meer dan 55 uur gemiddeld per week werken
  • over een periode van 16 weken mag je niet meer dan 48 uur gemiddeld per week werken

Het CNV vindt dat 12 uur per dienst en 60 uur per week veel te lange arbeidstijden zijn. In de arbeidstijd wordt geen onderscheid gemaakt tussen gewoon werk en overwerk. Op de langere termijn moet er daarom compensatie plaatsvinden. Ook kan het niet zo zijn dat een werknemer altijd zo veel moet werken.

Arbeidstijd over langere perioden

De Arbeidstijdenwet omschrijft ook de maximale arbeidstijd over een langere periode. Op deze manier wordt de arbeidstijd gespreid en wordt voorkomen dat je iedere week het maximaal aantal uren werkt. Deze spreiding van uren die de Arbeidstijdenwet voorschrijft is als volgt:

  • per week per 4 weken: gemiddeld 55 uur per week in een periode van vier weken lang; in een collectieve regeling (bijvoorbeeld cao) kunnen hierover afwijkende afspraken gemaakt zijn. Maar je mag nooit meer dan 60 uur per week werken.
  • per week per 16 weken: gemiddeld 48 uur per week in een periode van 16 weken lang.

Precies weten wat je rechten zijn? Als lid van CNV Vakmensen krijg je gratis rechtshulp.

Gerelateerde onderwerpen

Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie is een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door inspecties in bedrijven ziet de Arbeidsinspectie erop toe dat werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en regels rondom...
Meer informatie over
Arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever. Een arbeidsovereenkomst wordt soms ook wel loondienst, dienstverband, contract of dienstbetrekking genoemd. De werknemer is in dienst van de...
Meer informatie over
Arbeidstijdenwet: aanwezigheidsdienst
Naast consignatie en de bereikbaarheidsdienst is er een andere vorm van bereikbaar zijn geregeld, namelijk de aanwezigheidsdienst. In geval van een aanwezigheidsdienst moet je wel op de werkplek blijven, bijvoorbeeld in de zorg...
Meer informatie over
Arbeidstijdenwet: afwijken van de wet
Het is mogelijk om onder omstandigheden bij collectieve regeling (de cao) van bepaalde normen in de Arbeidstijdenwet af te wijken. Als in de cao een krappere norm staat omschreven dan in de Arbeidstijdenwet, dan geldt voor de...
Meer informatie over
Arbeidstijdenwet: bereikbaarheidsdienst of consignatie
Er gelden speciale regels voor het geval je niet op de werkplek aanwezig bent en je werkgever je bij onvoorziene omstandigheden kan oproepen om aan het werk te gaan. In de Arbeidstijdenwet heet dit consignatie. Vergelijkbaar met...
Meer informatie over
Arbeidstijdenwet: nachtdienst
In de Arbeidstijdenwet zijn strenge regels voor nachtdiensten vastgelegd. Er is sprake van een nachtdienst als je tijdens een dienst meer dan 1 uur werkt tussen 00.00 uur ’s-nachts en 6.00 uur ’s-ochtends. Voor nachtdiensten...
Meer informatie over
Arbeidstijdenwet: naleving door werkgever
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de Arbeidstijdenwet na te leven. Maar je moet er in eerste instantie zelf op letten dat de regels voor arbeidstijd, rusttijd, pauze en nachtarbeid niet worden overschreden. Je...
Meer informatie over
Arbeidstijdenwet: rusttijd en pauze
In de Arbeidstijdenwet is niet alleen vastgelegd hoeveel uren je mag werken, maar ook op hoeveel rusttijd daartussen hoeveel pauze je recht hebt. Na een werkdag mag je 11 aaneengesloten uren niet werken. Wel mag deze rustperiode...
Meer informatie over
Arbeidstijdenwet: werken op zondag
Een van de uitgangspunten van de wet is dat je op zondag niet hoeft te werken, tenzij je werkgever dit met je heeft afgesproken. Hij mag dit overigens alleen doen als het soort werk het werken op zondag noodzakelijk maakt....
Meer informatie over
Arbeidstijdenwet en CNV Vakmensen
Sinds 1 april 2007 geldt er in Nederland een nieuwe Arbeidstijdenwet, die als basis dient voor arbeidstijdenbesluiten. Duidelijk is dat deze arbeidstijdbesluiten (bijvoorbeeld van de vervoersector) minder in aantal en ook minder...
Meer informatie over
Arbeidstijdenwet
In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang je mag werken per dag en per week, en wanneer je recht hebt op rusttijd en pauze. De regels in de Arbeidstijdenwet gelden voor werknemers van achttien jaar en ouder. Voor kinderen onder de 16...
Meer informatie over
Verlof: verschillende vormen
Er bestaan diverse standaard verlofregelingen, zoals kraam-, ouderschaps-, levensloop-, calamiteiten-, zwangerschap-, adoptie- en politiek verlof). Maar daarnaast zijn er ook andere regelingen en afspraken voor verlof. Op zulke...
Meer informatie over
Minder of meer gaan werken
Meer of juist minder gaan werken is geregeld in de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). Volgens deze wet mag je minder of meer uren per week gaan werken, als:je werkt in een bedrijf met meer dan 10 werknemers;je minimaal 1 jaar in...
Meer informatie over
Feestdagen
Er is een aantal dagen die over het algemeen worden aangemerkt als feestdagen. Er bestaat echter geen verplichting voor de werkgever om op deze dagen vrijaf te geven. In je cao staat meestal vermeld welke dagen in jouw...
Meer informatie over
Politiek verlof
Je hebt recht op onbetaald verlof voor het bijwonen van vergaderingen van de Eerste Kamer, publiekrechtelijke lichamen die bij rechtstreekse verkiezing worden samengesteld (met uitzondering van de Tweede Kamer) en colleges van...
Meer informatie over
Overwerk
Van overwerk is sprake wanneer je incidenteel meer moet werken dan in het normale werkrooster gebruikelijk is. Hoeveel uren je maximaal mag werken is wettelijk bepaald (zie de arbeidstijdenwet). Bereidheid Je moet, binnen...
Meer informatie over
Duurzaam inzetbaar, hoe doe je dat?
Werknemers langer laten werken of harder laten werken. Het valt allebei onder de noemer 'duurzaam inzetbaar'. Hoe doe je dat, en welke afspraken zijn (op z'n minst) nodig?Lees alles over duurzame inzetbaarheid (.doc) >>
Meer informatie over
« Ga terug

Word nu lid met korting!

Wij komen op voor jouw belangen. Als lid profiteer je van verschillende voordelen:

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en privé
  • Elk jaar hulp bij je belastingaangifte
  • Aanbiedingen voor vakanties en dagjes uit


Nu tijdelijk 50% korting!

Waarmee kan ik je helpen?

   

              
                  

 Bel 030 75 11 007
ma. t/m vr. 8.00-18.00 uur

  Stuur een e-mail

CNV Vakmensen:
https://www.cnvvakmensen.nl/ledenvoordeel/van-a-z/kennisbank/artikel/arbeidstijd/

© CNV Vakmensen