CNV Info: 030 75 11 007
 
Ga naar de sector Catering

Houtverwerkende Industrie heeft WGA-gat verzekering

04 februari 2009

Met ingang van 1 januari 2009 hebben vakbonden en werkgeversorganisaties in de houtverwerkende industrie een collectieve WGA-gat verzekering afgesloten. Deze verzekering geldt voor alle werknemers op wie de cao voor de Houtverwerkende industrie van toepassing is.

De verzekering komt voort uit afspraken gemaakt bij de cao-onderhandelingen voor de cao 2007-2008, maar is wegens administratieve redenen pas per 1 januari 2009 een feit.

Waarom de WGA-gat verzekering?
Werknemers die ziek worden en van wie blijkt dat zij na 2 jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn krijgen een WGA-uitkering. Dit betekent dat zij er doorgaans in inkomen flink op achteruit gaan. Vakbonden en Werkgeversorganisaties vinden dat een onwenselijke situatie. Om deze forse terugval in inkomen gedeeltelijk op te vangen is via het Sociaal Fonds een collectieve WGA-gat verzekering afgesloten. Het betreft een verplichte verzekering op grond van de cao voor de Houtverwerkende industrie.

Wat houdt de WGA-gat verzekering in?
Indien een werknemer na twee jaar ziekte gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijkt te zijn komt hij in aanmerking voor een WGA-uitkering. Na een loongerelateerde WGA-uitkering volgt de WGA-vervolguitkering. Dit is een minimale uitkering. Door de WGA-gat verzekering ontvangen werknemers een aanvulling op deze vervolguitkering.

Wat kost de WGA-gat verzekering?
De jaarlijkse premie bedraagt 0,16% over het loon, over een maximum grondslag van € 47.802,- per werknemer. Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben afgesproken dat de premie volledig ten laste van de werknemer komt. Dit betekent dat de werkgever deze premie volledig op het salaris van de werknemer mag inhouden. De premie is voor de werknemers fiscaal aftrekbaar.
Bij een jaarsalaris van bijvoorbeeld € 25.000,- betekent bovenstaande een premie van zo'n € 40,- per jaar.

CNV Vakmensen:
https://www.cnvvakmensen.nl/caos/hout-en-meubel/cao-houtverwerkende-industrie/nieuws/item/houtverwerkende-industrie-heeft-wga-gat-verzekering/18824/

© CNV Vakmensen