Tijdspaarfonds

CNV Info: 030 75 11 007
 
Ga naar sector Bouw

Uitbetaling Tijdspaarfonds

Wanneer krijg je jouw Tijdspaarfonds geld uitbetaald?

 • Aanvragen worden dagelijks verwerkt
 • De betaalcyclus loopt van dinsdag t/m maandag.
  Bijvoorbeeld:
  • Komt je aanvraag op maandag binnen, dan krijg je aan het eind van de week je geld
  • Komt je aanvraag op dinsdag binnen, kan de betaling maximaal 14 dagen duren

Download het opnameformulier (pdf) >>

Vakantiedagen (VD) /Vakantietoeslag (VT)
(Geldt voor alle deelnemers)

 • Geen tussentijdse uitbetaling op 24 maart 2014 
 • Hervatting weekbetaling op 31 maart van 2014 alsmede van saldo DO&R-regeling 
 • Laatste wekelijkse betaling voor de zomeruitbetaling op 28 april 2014
 • Geen tussentijdse uitbetaling mogelijk op 5 mei 2014.
 •  Het gehele saldo wordt eenmaal per jaar uitbetaald in de maand mei, in 2014 is dat op maandag 12 mei.

Discontinuïteit Overwerk en Reisuren (DO&R)
(Geldt alleen voor deelnemers DO&R)

 • Laatste wekelijkse TSF-Bouw betaling op 17 maart 2014   
 • Overgebleven saldo van deze rekening wordt jaarlijks per 1 april uitgekeerd.

Wat is het Tijdspaarfonds Bouwnijverheid?

Als bouwplaatsmedewerker ben je deelnemer aan het Tijdspaarfonds Bouw. 
Je werkgever dient voor het tijdsparen na elke loonbetaling (binnen 14 dagen na deze loonperiode)een tijdsevenredig deel aan opbouw van vakantie, atv –dagen en dagen kort verzuim evenals de vakantietoeslag te storten op jouw rekening bij het Tijdspaarfonds. In het Tijdspaarfonds Bouw stort de werkgever op 2 of 3 rekeningen geld voor je.

1. Saldo Vakantiedagen (VD):

Hier stort de werkgever op jaarbasis de geldwaarde van;

 •  5 bovenwettelijke vakantiedagen (jongeren tot 18 jaar 9 dagen),
 •  10 vrij opneembare ATV -dagen en
 •  3 kort verzuimdagen.

Voor bouwplaatsmedewerkers van 55 jaar en ouder, die deelnemen aan de vierdaagse werkweek van de CAO stort de werkgever alleen het loon over de 3 kort verzuimdagen.

2. Saldo Vakantietoeslag (VT):

Hier wordt de 8% vakantietoeslag over het bruto loon en de afdracht TSF-dagen en eventueel DO&R gelden gestort.

3. Saldo Discontinuïteit Overwerk- en Reisuren (DO&R):

Dit is alleen van toepassing als je werkgever gebruik maakt van artikel 28 (regeling verplicht overwerk) van de cao Bouw. In dat geval stort hij per loonperiode 55% van de bruto waarde van het vast overeengekomen loon van de overuren inclusief overwerktoeslag. Daarnaast eventueel de geldwaarde van een tussen werkgever en werknemer overeengekomen aantal reisuren.
De berekening van de vakantietoeslag per loonperiode over de te reserveren overwerkuren (max. 3 per week) en eventueel overeengekomen te reserveren reisuren gaat over de opname-uren en worden over het vaste loon berekend.

 • Eén overwerkuur wordt als 1,25 opname uur gerekend.
 • Eén reisuur wordt als 0,75 opname uur gerekend.
 • De vakantietoeslag over dit overwerk/reisuren wordt samen met de reguliere vakantietoeslag in de rubriek vakantietoeslag (2) gestort.

 • Loonbelasting
  Bij deelnemers aan de DO&R regeling kan het zijn dat er teveel loonbelasting wordt ingehouden. Dit wordt via het belastingaangifteformulier verrekend.
  Krijg je geen aangifteformulier? Dan kan je toch teveel ingehouden belasting terugkrijgen. Onze belastingservice helpt je daar graag bij of bel tijdens kantooruren met CNV Info 030 751 1050.

Download de complete regeling incl. rekenvoorbeelden >>

Word nu lid met korting!

Wij komen op voor jouw belangen. Als lid profiteer je van verschillende voordelen:

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en privé
 • Elk jaar hulp bij je belastingaangifte
 • Aanbiedingen voor vakanties en dagjes uit


Nu tijdelijk 50% korting!

Geld opnemen

Download het opnameformulier >>

Stuur dit formulier naar: 

CNV Vakmensen
Afd. Bedrijfsadministratie 
Postbus 2525
3500 GM Utrecht 

Of per e-mail: ba@cnvvakmensen.nl 

Actuele saldo

Viermaal per jaar wordt een dagafschrift met het actuele saldo verzonden. De verschijningsdata zijn in 2014:

 • 21 en 22 januari
 • 8 en 9 april 
 • 15 en 16 juli
 • 14 en 15 oktober

Tips

 • Als je gebruik maakt van de DO&R regeling neem dan contact op met onze belastingservice over teruggave 
 • Controleer of het Tijdspaarfonds je juiste rekeningnummer heeft
 • Gebruik het gespaarde DO&R saldo voor de uren van discontinuïteit.
 • Werk je in het buitenland? >>

Waarmee kan ik je helpen?

   

              
                  

 Bel 030 75 11 007
ma. t/m vr. 8.00-18.00 uur

  Stuur een e-mail

CNV Vakmensen:
https://www.cnvvakmensen.nl/caos/bouw/cao-bouw/tijdspaarfonds/

© CNV Vakmensen